Welcome

Web aplikacija Generator državne mature sadržava bazu zadataka iz ispita državne mature. Zadatci su preuzeti iz ispita koji su provedeni u ljetnome i jesenskome roku u školskim godinama 2014./2015. i 2015./2016. Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja zadržava pravo dopune sadržaja ispitnih zadataka.

Hrvatski jezik
Engleski jezik
Matematika

Kontaktiraj nas

Prijavi pogrešku, pošalji prijedlog ili pohvalu.

gdm.podrska@ncvvo.hr